åtkomst

tack för att du besöker wagamamas webbsid

wagamama strävar efter att erbjuda en åtkomlig webbsida och arbetar för att säkerställa att den är tillgänglig för alla, inklusive personer med funktionshinder. sidan har utformats med ett antal funktioner för detta ändamål, som kan ses nedan.

om du har frågor gällande wagamamas policy för åtkomst, eller om du har problem med åtkomst till innehållet på webbsidan, eller med att använda någon aspekt av webbsidan, vänligen hör av dig till oss.

efterlevnad av standarder:

vi ämnar uppfylla prioritet a, aa och utvalda aaa-bestämmelser från w3c-riktlinjerna (web content accessibility guidelines). vår webbsida kontrolleras regelbundet med en kombination av automatiska verktyg för att identifiera potentiella problem, samt manuella test för att säkerställa att vi följer både riktlinjernas anda och de bokstavliga bestämmelserna.

länkar till andra webbsidor:

vänligen notera att wagamamas webbsida innehåller länkar till andra webbsidor som inte ägs, drivs, kontrolleras eller ses över av wagamama. det är möjligt att dessa webbsidor inte följer vår policy för åtkomst. andra sidors policyer för åtkomst kan definiera funktioner för åtkomst på ett sätt som skiljer sig från wagamamas definitioner. eventuella frågor eller klagomål gällande dessa funktioner hänvisas till den externa webbsidans ägare.

alternativ text:

bilder på vår webbsida har alternativa textattribut, vilket ofta kallas för ”alt text”. detta innebär att när en bild används på en webbsida för att visa information så beskrivs även bilden i dess ”alt text”. när du använder ”alt text” så kan bilden läsas av webbläsare och av hjälpmedel såsom skärmläsningsprogram. om en bild endast används för dekorativa system så lämnas dess textattribut tomt enligt bästa praxis.

läsbar font och layout med valfri storlek:

wagamamas webbsida använder teckenstorlekar som du kan kontrollera med hjälp av din webbläsare.

du kan även manuellt ändra teckenstorleken i din webbläsare.

för att ändra teckenstorleken i microsoft internet explorer, välj visa > textstorlek. där kan du välja från minsta till största teckenstorlek. standardinställningen är medium.

i mozilla firefox och andra mozilla-baserade webbläsare kan du ändra teckenstorleken genom att välja visa > textstorlek. där kan du öka eller minska storleken. för att återgå till standardinställning, välj ”normal”.

fonterna på wagamamas webbsida har valts ut för att de är tydligt läsbara på datorskärmar. sidans layout har utformats för att anpassas till webbläsarens bredd så att du kan ändra storlek för att passa dina önskemål.